« Hem

Avdelningar
 » Teknik
 » Film & TV
 » Internet
 » Spel


Resurser
 » Arkiv
 » Tävlingar


Övrigt
 » Annonsera
 » Hjälp
 » In English
 » Om oss

LCD-TV och Plasma-TV : Garanti och försäkring?

Räcker ett års garanti vid köp av dyra apparater t.ex. Platt-TV typ LCD-TV och Plasma-TV? Skall jag köpa till en extraförsäkring?
Vid fel som uppträder på apparater man köpt t.ex. LCD-TV och Plasma-TV gäller följande. Under de första sex månaderna är det upp till säljaren att visa att att fel som uppträder beror på köparen. Därefter till och med år tre kan man fortfarande klaga med stöd av lagen om det uppträder tillverkningfel. Det stora problemet är att tillverkningsfel inte är ett definierat begrepp. Konsumentlagen är därför en ytlig politisk konstruktion och en papperstiger i praktiken när det gäller komplicerade apparater.

Speciellt stora är problemen när fel uppstår på LCD-TV och Plasma-TV som är väldigt avancerade apparater. I dessa ingår en mängd komponenter utöver själva panelerna.  Att avgöra vad som är tillverkningsfel är mycket svårt. Min åsikt är att man bör gå efter vad tillverkarna utlovar i sin marknadsföring. Panasonic hävdar t.ex. att deras Plasma-TV har en livslängd på omkring 60 000 timmar innan ljusstyrkan faller till hälften. Vilket innebär 20 år med 7 timmar per dag. Enligt detta uttalande bör fel på panel, drivelektronik och mottagare som uppstår spontant  inom tre år kunna karakteriseras som tillverkningsfel.

LCD-TV och Plasma-TV är mycket stora, omkring 1 meter diagonalt, och mycket tunga 20 - 45 kg. Det innebär stora besvär och kostnader när man måste skicka in LCD-TV och Plasma-TV för kontroll och eller reparationer. Inskicksgaranti är därför av begränsat värde. Man vet heller inte när man får tillbaka sin dyra LCD-TV och Plasma-TV om den lämnas till in. Det kan dröja månader innan den kommer åter.

Den som bara köper LCD-TV och Plasma-TV med en standard ettårsgaranti tar en mycket stor risk. Då bör man dokumentera väldigt väl vad försäljare och tillverkare utlovar om produkten. Dessutom skall man dokumentera, gärna med oberoende vittnen, att man är en försiktig normal användare. Helst bör man också ha tillgång till media så att man kan publicera eventuella klagomål.

Jag rekommenderar de flesta att köpa till en tilläggsförsäkring på 3 - 5 år. Det brukar kosta 10 - 15 procent extra och innebär ofta ett mycket bra skydd och service. Försäkringarna är ofta mycket täckanden. Det är ganska vanligt att den söndriga apparaten hämtas hos kunden som direkt får en utbytesapparat. Kolla ändå villkor och service i försäkringen mycket noga.

Konsumentlagen i sammanfattning enligt Konsumentverket:

Om du inte har fått någon garanti, eller om garantitiden gått ut: Enligt konsumentköplagen har du sedan den 1 april 2005 tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Den nya lagen gäller för varor och tjänster som du köpt den dagen eller senare. För varor och tjänster som du köpt före den 1 april 2005 gäller fortfarande två års reklamationstid.

Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder alltså inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Enligt konsumentköplagen är det säljaren som ska kunna visa att ett fel som upptäcks inom sex månader från köpet inte var ursprungligt. Undantag från regeln görs när det är oförenligt med felets eller varans art att tillämpa sexmånadersregeln.

Garanti enligt Konsumentverket:

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Kontrollera alltid noga vad som står i garantin och vad den omfattar. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

att varan repareras,
att du får en annan vara i stället,
att du får avdrag på priset,
att köpet går tillbaka.

Du kan inte ställa alla kraven.

I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna.

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel: en olyckshändelse efter det att du har fått varan, vanvård, onormal användning, att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar.av Jim Olsson
Publicerad: Apr 14, 2006Tillbaka Upp Skicka
 

LCD TV Samsung bäst i alla klasser?
LCD eller plasma? Plasma eller LCD?
LED TV dags att köpa? Fortsätter prisraset?
LCD TV (LED TV) köpa eller vänta?
Öppet köp av TV, PC, mobil mm
Vilken led-tv (lcd-tv) är lättast?
Tele2 företag och privat med rätt att klanta sig?
Artikelsamling plasma-tv
LCD-TV, LED-TV och Plasma-TV med 3D-TV
Mobiltelefoner i topp
  © 2006 Arealia AB.
  Om oss | Sekretesspolicy